Wat leuk dat je lid wilt worden van ULTV Rhijnauwen. Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
WachtlijstCategorie*
Vragen
Heeft u al eerder getennist?
Zo ja, bij welke verenigingen?
Bent u nu nog lid van een tennisvereniging?
Zo ja, van welke vereniging?
Welk soort lidmaatschap wenst u? Volledig lid of dag lid?
Wenst u gebruik te maken van het studentlidmaatschap?
Dit kan alleen indien u voltijds student bent. Graag aanvinken.
Hiervoor moet u een collegekaart overhandigen.
 
De volgend personen kunnen met prioriteit lid worden:
Ouders met kinderen
Schrijft u zich in samen uw kinderen?
 
Actieve leden
Bent u bereid om actief mee te werken in een commissie of het bestuur?
 
Spelers met speelsterkte van 4 en hoger
Is uw speelsterkte voor enkel en dubbel gelijk of hoger dan 4?
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik ULTV Rhijnauwen om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand
iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie, wachtgeld en andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Graag je naam invullen deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Akkoord met de Privacyverklaring'
*Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor de doelen zoals opgenomen in de Privacyverklaring
van tennisvereniging Rhijnauwen. Bij jongeren onder de 16 jaar geven hiermee de ouders/wettelijke vertegenwoordigers deze toestemming
Voor de volledige privacy verklaring klik hier
 
Opmerking