Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Ochtendlidmaatschap
Geef hier aan of je belangstelling hebt voor een ochtendlidmaatschap als er een plaats vrij komt.
Ja, ik heb belangstelling voor een ochtendlidmaatschap
Communicatie
Alle communicatie vanuit de vereniging verloopt via e-mail.
Geef hierboven indien gewenst een 2e e-mailadres op (gescheiden door een ';')
Pasfoto
Voor de inschrijving kunnen alleen pasfoto's worden geaccepteerd, zoals ook vereist voor ID-kaart of rijbewijs. Dus geen 'gewone' foto's meesturen.
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik ULTC-Iduna om een doorlopende incasso-opdracht naar mijn bank te sturen
teneinde jaarlijks in januari de door de Algemene Ledenvergadering van ULTC-Iduna
vastgestelde contributiebijdrage af te schrijven van bovenstaand IBAN
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening (indien jonger dan 18 jaar de handtekening van ouder/verzorger)
*
Graag voorletters en achternaam invullen, dit wordt als handtekening beschouwd.
Deze machtiging gaat in bij de aanvang van het lidmaatschap en vervalt bij het beƫindigen van het lidmaatschap.
Gezinslid
Een gezinslid op woonachtig op hetzelfde adres is reeds lid.
Tennishistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Bondsnummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
 
Vrijwilligers
ULTC-Iduna draait op vrijwilligers. Met elkaar organiseren we veel activiteiten.
We proberen de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de vereniging te betrekken.
Je kunt hieronder aangeven waar je eventueel belangstelling voor hebt:
Bestuur
Jeugdcommissie
Sponsorcommissie
Technische commissie (competitie)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking