Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.
Vragen
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van Gymnastiek- en Turnvereniging Variant.
- Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig 10 euro bij invullen van dit digitale formulier.
- Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig 20 euro bij invullen van het papieren formulier.
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Gymnastiek- en Turnvereniging Variant om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van
bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien het lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
 
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Ik heb het Privacystatement gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacystatement: Klik hier
*Ik heb de contributietabel en opzegtermijn gelezen en ga daarmee akkoord. Voor de volledige contributietabel en opzegtermijn: Klik hier
 
Overige vragen
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en b.v. aanbiedingen.
Ook willen we wedstrijdschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van je kind op de website, apps en social media plaatsen.
Hieronder vragen wij uw toestemming hiervoor:
 
Gymnastiek- en Turnvereniging Variant mag mijn/mijn kinds foto's en filmpjes gebruiken voor de website, apps & social media:
*
Gymnastiek- en Turnvereniging Variant mag mij/mijn kind 25 jaar na beëindiging van het lidmaatschap benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of
bijzondere gebeurtenis:
*
Je mag mij benaderen voor een bestuursfunctie:
*
 
Je kunt bovenstaande toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar: turnclub@turnclubvariant.nl.
Opmerking