Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Vragen
De contributie wordt jaarlijks in de maand November betaald. U ontvangt daarvoor een factuur per email.
Momenteel bedraagt de wachtlijst circa 3 jaar. We nemen contact op zodra er een plek beschikbaar komt.
 
Vrijwilligers
Tennisclub PST is een club die draait op vrijwilligers. Met elkaar proberen we het tennissen nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen. We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de club te betrekken. Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bardienst
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Tennishistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Competitie gespeeld
Op welk niveau?
 
Diverse vragen:
BHV-diploma?
EHBO-diploma?
IVA-certificaat?
 
Kennis statuten
* Door het aanvinken van deze checkbox wordt aangegeven kennis te hebben genomen van de statuten van Tennisclub PST. Deze zijn te vinden op https://tennisclubpst.nl/algemene-ledenvergadering/
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld. Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd. Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn
voor lidmaatschap gerelateerde zaken. Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
* Ik ga hiermee akkoord
Opmerking