SCHRIJF MIJ IN ALS DONATEUR-LID
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Lidmaatschapvorm en type
KiesMaak je keuze
Informatief Sporter-Donor
Recreatief Sporter-Donor
Wedstrijd Sporter-Donor
Informatief Sporter-Transplant
Recreatief Sporter-Transplant
Wedstrijd Sporter-Transplant
Vragen
 
Sport Vragen
Welke sport is je hoofdsport*
Indien anders vul hier in welke
Beoefen je meerdere sporten vul hier in welke nog meer
 
Transplantatie Vragen
Wat is je transplantatie status?
Welke soort transplantatie*
Indien meerdere organen vul hier in welke
Waar ben of word je getransplanteerd*
dagmaandjaar
Wanneer ben je getransplanteerd, heb je gedoneerd of sta je op de wachtlijst*
 
Betaalgegevens
*Hierbij machtig ik Stichting Sport&Transplantatie om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger is dan 18, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Gegevens bewaren
*Je mag mijn gegevens opslaan in de Transfit ledenadministratie.
Opmerking