Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Vragen
Aan welke activiteiten wil je deelnemen?
Outdoor skeelertraining (maart - september)
Indoor skeelertraining (oktober - januari)
Schaatstraining (oktober - februari)
 
Aanvullende gegevens lid
EHBO-diploma
Mobiel nummer ICE (noodgevallen)*
Via WhatsApp houden we via verschillende groepsapps (per activiteit en trainingsuur) iedereen
op de hoogte over het wel of niet doorgaan van trainingen en over activiteiten die worden georganiseerd.
Hieronder kan het mobiele nummer doorgegeven worden waarmee je deel wilt nemen aan de groepsapp(s).
Deelname is niet verplicht.
Mobiel nummer (voor WhatsApp)
 
Vrijwilligers
't Grieze Veen draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij 't Grieze Veen te betrekken.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Trainer
Bestuur
Kledingcommissie
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Kennisgenomen van de gedragscode en huishoudelijk reglement
(volgt nog) [Link naar huishoudelijk reglement op nieuwe website]
(volgt nog) [Link naar de gedragscode op de nieuwe website]
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de gedragscode en het huishoudelijk reglement van 't Grieze Veen.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is het nodig om hier akkoord voor te geven.
Foto's en video's die tijdens trainingen en verenigingsactiviteiten gemaakt worden, kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking