Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
DansGroep 1RolpealWekelijks op:vrijdag14:30 - 15:30
DansGroep 2RolpealWekelijks op:vrijdag15:30 - 16:30
DansGroep 3RolpealWekelijks op:vrijdag16:30 - 17:30
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van SVW Gymnastiek & Dance
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik SVW Gymnastiek & Dance om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Lidmaatschapsvoorwaarden:
*Ik heb de lidmaatschapsvoorwaarden gelezen en ga daarmee akkoord. Voor de lidmaatschapsvoorwaarden: Klik hier.
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van SVW Gymnastiek & Dance ontvangen*
SVW Gymnastiek & Dance mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
SVW Gymnastiek & Dance mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking