Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Gym/DansJazzdans / Dames 1't Haarhuus F-ZaalWekelijks op:woensdag20:00 - 21:00
Gym/DansJazzdans / Dames 2't Haarhuus F-ZaalWekelijks op:donderdag08:45 - 09:45
Gym/DansJazzdans / Dames 3 't Haarhuus F-ZaalWekelijks op:donderdag09:45 - 10:45
Gym/DansJazzdans / Groep 3't Haarhuus SportzaalWekelijks op:woensdag15:00 - 16:00
Gym/DansJazzdans / Groep 4't Haarhuus SportzaalWekelijks op:woensdag16:00 - 17:00
Gym/DansJazzdans / Groep 5't Haarhuus SportzaalWekelijks op:woensdag17:00 - 18:00
Gym/DansJazzdans / Groep 6-7't Haarhuus SportzaalWekelijks op:woensdag18:00 - 19:00
Gym/DansJazzdans / Tieners 3't Haarhuus F-ZaalWekelijks op:donderdag20:00 - 21:00
Gym/DansJazzdans/ Groep 1/2't Haarhuus SportzaalWekelijks op:woensdag14:15 - 15:00
Gym/DansJazzdans/ Tieners 1't Haarhuus F-ZaalWekelijks op:vrijdag18:00 - 19:00
Gym/DansJazzdans/Tieners 2't Haarhuus F-ZaalWekelijks op:vrijdag19:00 - 20:00
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip. U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van SVS Gymnastiek & Jazzdans
 
Stichting Leergeld
Ik wil bij het lidmaatschap graag gebruikmaken van de Stichting Leergeld
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik SVS Gymnastiek & Jazzdans om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord Gedragscode
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de gedragscode van SVS Gymnastiek & Jazzdans: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met vereniginsinformatie van SVS Gymnastiek & Jazzdans ontvangen*
SVS Gymnastiek & Jazzdans mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
SVS Gymnastiek & Jazzdans mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
Opmerking