Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.*
T.n.v.
Inschrijving en extra info

Gewenste lidmaatschap/les/training

Lidmaatschap zonder les of training

Basislidmaatschap zonder les of training
 

Jeugdschaatsen

Jeugdschaatsen U10S zaterdag 16.25 - 17.23
 

Toerschaatsen

Toerschaatsen U29S vrijdag 19.15 - 20.15
 

Ander schaatsabonnement

Ander schaatsabonnement
Vul hier uw ander abonnement in:

Skatelessen

Beginners 6-12 Jaar
Beginners Junioren en Senioren
Gevorderden 6-12 Jaar
Gevorderden Junioren en Senioren
Jeugd 6-12 Wedstrijdtraining
Junioren en Senioren Wedstijdtraining
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik SVV Lek en Linge om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Machtigingsversterking
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
en vult haar of zijn naam in in andere gevallen de naam van het lid invullen..
*Handtekening lid of wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligersbijdrage
S.S.V Lek en Linge draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het schaatsen en skaten mogelijk en nog leuker te maken.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Voor wat betreft de jeugdleden spreken we hier ook de ouders aan.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij S.S.V. Lek en Linge te betrekken.
Je kunt onderstaand aangeven wat je als vrijwilliger leuk zou vinden om te doen of waar je goed in bent:
Maak hier uw keuze
Indien u kiest voor Anders geeft dan hieronder aan wat uw bijdrage kan zijn:
 
Opzeggen lidmaatschap
Indien u het lidmaatschap voor het schaatsen wil opzeggen, dient u dit schriftelijk danwel
per e-mail te doen voor 1 juni voor het nieuwe seizoen.
Indien u het lidmaatschap voor het skaten wil opzeggen, dient u dit schriftelijk danwel
per e-mail te doen voor 1 maart voor het nieuwe seizoen.
 
Privacy
Tijdens evenementen en lessen kan het gebeuren dat er foto’s en/video-opnamen gemaakt worden
voor promotie doeleinden van de vereniging op sociale media of in de pers.
Door het inzenden van dit inschrijvingsformulier gaat u hiermee akkoord, tenzij u op enig ander moment
schriftelijk kenbaar maakt bij het bestuur dat u hiertegen bezwaar heeft, waarna de vereniging hiermee
vervolgens rekening zal houden.
Voor de overige privacy-facetten verwijzen wij u naar onze betreffende website-pagina (privacy policy)
Opmerking