Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam
Voorletters
Geboortedatum
*
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr.
T.n.v.
Vragen
 
Lidmaatschapskeuze
Ik geef me op voor: *
Ik doneer jaarlijks (Minimaal €50)
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Rugby Club The Smugglers
om doorlopende incasso-opdrachten naar
mijn bank te sturen om een bedrag van
bovenstaand IBAN af te schrijven
wegens de jaarlijkse donateurbijdrage.
Handtekening donateur*
Gaarne je naam invullen,
deze wordt als handtekening beschouwd
 
Persoonsgegevens
We gaan netjes met je gegevens om. We geven ze
of verkopen ze niet aan derden voor commercieel gebruik.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden
uitgewisseld met derden die nodig zijn voor donateurschap
gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het donateurschap is
akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking