Persoonlijke gegevens
Bedrijfsnaam
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam
Voorletters
Geboortedatum
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
IBAN nr. *
T.n.v.
BTW nummer
Vragen
Extra gegevens
Naam eigenaarVul deze in bovenstaande blok in
Geboortedatum eigenaarIdem
2de e-mailadresVul deze ';'-gescheiden aan bij het veld e-mailadres
Postadres - straat & nummer
Postcode - plaatsnaam
Oprichtingsdatum
KvK-nummer
Stuur een kopie van de KvK-registratie naar sfn@pr01.allunited.nl.
Zonder dit kopie wordt de inschrijving niet in behandeling genomen.
Website
 
Akkoordverklaringen
Ja, ik sluit mij aan bij de SFN (Skateboardfederatie)
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemmening aan de SFN om een factuur te sturen.
Deze dient binnen 20 werkdagen betaald te worden. Na betaling zal het lidmaatschap actief worden.
*Hierbij ga ik akkoord met de privacy policy van SFN (Skateboardfederatie)
PlaatsDatum
 
Kosten lidmaatschap 2022 zijn € 800 euro per jaar, elk jaar zal er uiterlijk november voorafgaande aan het komende jaar
de kosten voor het jaar erop bepaald worden.
 
De statuten, het huishoudelijk regelement en de privacy policy van de SFN zijn van toepassing op het lidmaatschap van de SFN.
Houdt u er rekening mee dat bij het opzeggen van het lidmaatschap van de SFN u geen gebruik meer mag maken van het logo van de SFN.
SFN is niet aansprakelijk voor de schade die de organisatie mocht ondervinden als gevolg van het niet meer gebruiken van het logo.
Opmerking