Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Vragen
Inschrijfformulier Tennislessen Volwassenen
 
Kies les :
*   €  220,-
   €  140,-
   €  210,-
   €  875,-
 
*Bij de lessen behoudt Tennisinstituut TIK zich het recht voor om lesaanvragen niet te honoreren bij onvolledige groepen.
In dat geval zal Tennisinstituut TIK een alternatief voorstel doen.
 
*De lesdata kunt u vinden in de algemene voorwaarden.
 
Verhinderingen(je kunt maximaal 2 verhinderingen opgeven)
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
 
Beschikbaarheid overdag
maandag (09:00-16:00 uur)
dinsdag (09:00-16:00 uur)
woensdag (09:00-16:00 uur)
donderdag (09:00-16:00 uur)
vrijdag (09:00-16:00 uur)
zaterdag (09:00-12:00 uur)
 
Wat is je tennisniveau:*(9 is beginner, 1 is hoogste)
 
Ben je ook lid van LTC Leeuwenbergh
*
 
Akkoord Algemene Regels en Privacy Reglement
*Ik ben akkoord met de algemene Lesvoorwaardendie voor de gekozen periode van toepassing zijn
        verder ga ik ook akkoord met het Privacy Reglement
Opmerking