Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Vragen
Inschrijfformulier Tennislessen Tikkies (4 t/m 11 jaar)
 
Kies les :   Prijs p.p.
*  €   170,-
  €   200,-
 
Verhinderingen(je kunt maximaal 2 verhinderingen opgeven)
maandag
dinsdag
woensdag vanaf 13:00 uur
woensdag vanaf 16:00 uur
donderdag
vrijdag
 
Wat is je tennisniveau:
*
 
Naam basisschoolin welke groep*
 
Ben je ook lid van LTC Leeuwenbergh
*
 
Akkoord Lesvoorwaarden en Privacy Reglement
*Ik ga akkoord met de algemene Lesvoorwaardendie voor de gekozen periode van toepassing zijn
        verder ben ik ook akkoord met het Privacy Reglement
 
Akkoord inschrijving jeugd
De ouder/verzorger dient akkoord te zijn met bovenstaande inschrijving
Handtekening Ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Opmerking