Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Vragen
Inschrijfformulier 50+
U schrijft zich hiermee in voor het zomerseizoen 2024 (vanaf 15 maart 2024 t/m 30 september 2024)
 
Nieuw: met ingang van dit zomerseizoen bestaat de lescyclus uit 16 lessen!
 
Kies :
*  € 135,-
  € 245,-
 
Voorkeur lesdagen :
Indien u gekozen heeft voor een parkkaart met lessen, wilt u dan in verband met de groepsindeling
hieronder uw voorkeur aangeven. Kies 1 voor 1e keuze, 2 voor 2e keuze en 3 voor 3e keuze.
Kies X indien u verhinderd bent. In de overige gevallen vult u niets in.
dinsdagmorgen
dinsdagmiddag
woensdagmorgen
vrijdagmorgen
vrijdagmiddag
 
Onderstaand dient u aan te geven of u akkoord gaat met opname van uw naam, e-mailadres
en telefoonnummer in de ledenlijst, die verspreid zal worden onder 50+ leden.
*
 
Overige vragen (alleen invuillen indien u niet eerder bij ons les hebt gehad) :
Wat is uw tennisniveau
Hoeveel jaar heeft u getennist ?I.v.t. hoe lang is dat geleden ?
Heeft u eerder tennislessen gehad ?
 
Akkoord Algemene Regels en Privacy Reglement
*Ik ben akkoord met de algemene (Les)voorwaardendie voor de gekozen periode van toepassing zijn
        verder ga ik ook akkoord met het Privacy Reglement
Opmerking