Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon*Mobiel *
E-mail*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Vragen
Inschrijfformulier Tennislessen Tikkies (4 t/m 11 jaar)
 
Kies les :    Prijs p.p.
Indoor blauw/rood (4 t/m 8 jaar) 1 uur, 10 leerlingen, 18 weken (op 1 baan) *   €   145,00
Indoor oranje (8 t/m 11 jaar) 1 uur, 10 leerlingen, 18 weken (op 2 banen)   €   195,00
 
Verhinderingen (je kunt maximaal 2 verhinderingen opgeven)
maandag
dinsdag
woensdag vanaf 16:00 uur
woensdag vanaf 13:00 uur
donderdag
vrijdag
 
Wat is je tennisniveau:
beginner *
half gevorderd (1 seizoen les)
gevorderd (> 1 seizoen les)
 
Naam basisschool in welke groep *
 
Ben je ook lid van LTC Leeuwenbergh
geen lid *
ja, alleen zomerlid
ja, jaarlid (dus inclusief winterkaart)
 
Akkoord Lesvoorwaarden en Privacy Reglement
* Ik ga akkoord met de algemene

 Lesvoorwaarden

die voor de gekozen periode van toepassing zijn
        verder ben ik ook akkoord met het

 Privacy Reglement

 
Akkoord inschrijving jeugd
De ouder/verzorger dient akkoord te zijn met bovenstaande inschrijving
Handtekening Ouder/verzorger *
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Opmerking