Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon*Mobiel *
E-mail*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Vragen
Inschrijfformulier Tennislessen Jeugd
 
Met dit formulier kun je inschrijven voor 1 groepsles en/of 1 priveles.
Wil je meer dan 1 groeps- of priveles volgen dan dien je een 2e inschrijfformulier in te vullen.
 
Kies les :  Prijs p.p.
Groepslessen Geel (11 t/m 17 jaar) en Groen (10 t/m 12 jaar)
Outdoor Geel 1 uur, 8 leerlingen, 15 weken (op 2 banen) * €   190,00
Outdoor Groen 1ผ uur, 8 leerlingen, 15 weken (op 2 banen) €   210,00
Indoor Geel 1 uur, 8 leerlingen, 18 weken (op 2 banen) €   250,00
Indoor Groen 1ผ uur, 4 leerlingen, 18 weken (op 1 baan) €   465,00
Indoor Groen 1ผ uur, 8 leerlingen, 18 weken (op 2 banen) €   300,00
Geen Groepsles
Privelessen (10 t/m 17 jaar)
Geen Priveles *
Outdoor Jeugd 0,5 uur, 1 leerling, 15 weken €   510,00
Outdoor Jeugd 1 uur, 1 leerling, 15 weken €   937,50
Outdoor Jeugd 1 uur, 2 leerlingen, 15 weken €   510,00
Indoor Jeugd 0,5 uur, 1 leerling, 18 weken €   750,00
Indoor Jeugd 1 uur, 1 leerling, 18 weken € 1475,00
Indoor Jeugd 1 uur, 2 leerlingen, 18 weken €   750,00
 
Verhinderingen (je kunt maximaal 2 verhinderingen opgeven)
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
 
Wat is je tennisniveau: * (9 is beginner, 1 is hoogste)
 
Ben je ook lid van LTC Leeuwenbergh
geen lid *
ja, alleen zomerlid
ja, jaarlid (dus inclusief winterkaart)
 
Akkoord Algemene Regels en Privacy Reglement
* Ik ben akkoord met de algemene

 Lesvoorwaarden

die voor de gekozen periode van toepassing zijn
        verder ga ik ook akkoord met het

 Privacy Reglement

 
Akkoord inschrijving jeugd
De ouder/verzorger dient akkoord te zijn met bovenstaande inschrijving
Handtekening Ouder/verzorger *
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Opmerking