Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon*Mobiel *
E-mail*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Vragen
Inschrijfformulier 50+
U schrijft zich hiermee in voor het winterseizoen 2019/2020 (vanaf 1 oktober 2019 t/m 14 maart 2020)
 
Kies :
Alleen Parkkaart *   €   97,50
Parkkaart MET lessen   € 195,00
 
Voorkeur lesdagen :
Indien u gekozen heeft voor een parkkaart met lessen, wilt u dan in verband met de groepsindeling
hieronder uw voorkeur aangeven. Kies 1 voor 1e keuze, 2 voor 2e keuze en 3 voor 3e keuze.
Kies X indien u verhinderd bent. In de overige gevallen vult u niets in.
dinsdagmorgen
dinsdagmiddag
woensdagmorgen
vrijdagmorgen
vrijdagmiddag
 
Overige vragen (alleen invuillen indien u niet eerder bij ons les hebt gehad) :
Wat is uw tennisniveau
Hoeveel jaar heeft u getennist ? I.v.t. hoe lang is dat geleden ?
Heeft u eerder tennislessen gehad ?
 
Akkoord Algemene Regels en Privacy Reglement
* Ik ben akkoord met de algemene

 (Les)voorwaarden

die voor de gekozen periode van toepassing zijn
        verder ga ik ook akkoord met het

 Privacy Reglement

Opmerking