Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.
Lessen
KiesLesLocatiedag(en)Tijdstip
AcrogymGymzaal Meerkoetdonderdag16:45 - 18:45
BBBDanszaal Meerkoetmaandag19:30 - 20:30
BBBDanszaal Meerkoetwoensdag19:30 - 20:30
Dans Klas 1/2/3 Danszaal Meerkoetdonderdag19:00 - 20:00
Dans groep 3/4Danszaal Meerkoetvrijdag16:00 - 17:00
Dans groep 5/6Danszaal Meerkoetwoensdag15:00 - 16:00
Dans groep 7/8Danszaal Meerkoetvrijdag17:00 - 18:00
Dans peuters en kleutersDanszaal Meerkoetwoensdag16:00 - 17:00
Freerunnen 10+Gymzaal Meerkoetvrijdag16:30 - 17:30
Freerunnen 6 t/m 10 jrGymzaal Meerkoetvrijdag15:30 - 16:30
Gym Dorp peuter en kleuterGymzaal Dorpwoensdag13:30 - 14:30
Gym Jongens Gymzaal Meerkoetvrijdag16:45 - 17:45
Gym Ouder en KindGymzaal Meerkoetwoensdag09:15 - 10:15
Gym Ouder en kindGymzaal Meerkoetwoensdag10:15 - 11:15
Gym groep 1 en 2Gymzaal Meerkoetwoensdag15:00 - 16:00
Gym groep 3Gymzaal Meerkoetwoensdag16:00 - 17:00
Gym groep 4Gymzaal Meerkoetwoensdag17:00 - 18:00
Gym groep 5/6Gymzaal Meerkoetvrijdag17:45 - 18:45
Gym groep 7+Danszaal Meerkoetvrijdag18:45 - 19:45
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van Reflex Reeuwijk.
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Reflex Reeuwijk om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Reflex Reeuwijk: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met vereniginsinformatie van Reflex Reeuwijk ontvangen*
Ik geef Reflex Reeuwijk toestemming om foto’s of video’s van wedstrijden of voorstellingen op de website, social media of in de krant te plaatsen. *
Reflex Reeuwijk mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Ik geef Reflex Reeuwijk toestemming om mijn telefoonnummer in een groepsapp op te nemen. *
Opmerking