Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Gym1 gym 5-6 j. maHazenkampboul.Wekelijks op:maandag16:00 - 17:00
Gym3 gym 7-8 j maHazenkampboul.Wekelijks op:maandag17:00 - 18:00
Gym6 gym 9-10jHazenkampboul.Wekelijks op:maandag18:00 - 19:00
Gym12 springgroep woeHazenkampboul.Wekelijks op:woensdag19:00 - 20:00
Gym2 gym vanaf 10 j. doHazenkampboul.Wekelijks op:donderdag19:00 - 20:00
Gym8 gym vanaf 13 jaarHazenkampboul.Wekelijks op:donderdag20:00 - 21:00
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van G.V. Olympia Blerick
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik G.V. Olympia Blerick om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van G.V. Olympia Blerick: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
G.V. Olympia Blerick mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
G.V. Olympia Blerick mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking