Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 8 MB.
Afmetingen min. 300 x 400 pixels.
Bij afwijkende verhoudingen
wordt de foto bijgesneden
naar het midden.
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik LTC 't Loo om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien inschrijvend lid jonger dan 18 jaar is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Vrijwilligers
LTC 't Loo is een tennisvereniging die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het tennissen nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de club te betrekken.
Binnenkort nemen we contact met je op om te kijken wat jij en/of je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Kantinecommissie en Barbezetting
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Tennishistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Competitie gespeeld
 
KNLTB
KNLTB nummer:
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
 
Diverse vragen:
BHV-diploma?
EHBO-diploma?
IVA-certificaat?
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van deze checkbox wordt aangegeven kennis te hebben genomen van de statuten van LTC 't Loo.
Deze zijn te vinden op onze website onder het kopje 'Over ons'.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik vestrekt.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking