Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon*Mobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
BodyfitBODYFITZaal 1Wekelijks op:woensdag09:15 - 10:15
Recreanten/basisGym jongens (vanaf 6 jaar)Zaal 1Wekelijks op:vrijdag17:00 - 18:00
Recreanten/basisGym meisjes 1 (6 en 7 jaar)Zaal 1Wekelijks op:donderdag16:00 - 17:00
Recreanten/basisGym meisjes 2 (8 en 9 jaar)Zaal 1Wekelijks op:donderdag17:00 - 18:00
Recreanten/basisGym meisjes 3 (10 en ouder)Zaal 1Wekelijks op:maandag18:30 - 19:30
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van Larsheim Gymnastiek
- U ontvangt een bevestiging van proeflessen of wachtlijst. Pas na het volgen van de proeflessen innen wij de contributie.
 
WEDSTRIJDGROEPEN
Ik ben geïnteresseerd in wedstrijdturnen en wil graag informatie over:
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Larsheim Gymnastiek om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Larsheim Gymnastiek: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van Larsheim Gymnastiek ontvangen*
Larsheim Gymnastiek mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
Larsheim Gymnastiek mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking