Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Geboorteplaats
Nationaliteit
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Email factuurdebiteur
Functies/lidmaatschap
KiesFunctie
Driebanden competitie (DDS)
Driebanden niet spelend (DRL)
Pool Basislidmaatschap (PBL)
Pool introductielidmaatschap (PIL)
Pool competitie lidmaatschap (PPS)
Pool Recreatief Lidmaatschap (PRL)
Snooker niet spelend (SRL)
Snooker competitie (SSS)
Vragen
Activiteithistorie
Bent u ooit eerder bij de KNBB lid geweest?*
Naam vorige vereniging/sectie of oude Bondsnummer
 
Ik wil graag voor het volgende het bijbehorende lidmaatschap: Selecteer hieronder de gewenste wedstrijdvorm of donateurslidmaatschap
Pool
Snooker
Driebanden
Ik wil geen competitie spelen maar wel lid worden van de KNBB
Vrijwilligers
De KNBB draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de KNBB te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Commissie
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (NK's/evenementen)
SmartCue
Anders, nl.
 
Minderjarigen
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met het functie/lidmaatschap
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van de KNBB.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd*
Opmerking