Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.
Lessen
KiesLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Pilates maandagSpiegelzaalWekelijks op:maandag19:00 - 20:00
Conditietraining 50+ SporthalWekelijks op:maandag20:00 - 21:00
Zumba SpiegelzaalWekelijks op:woensdag19:30 - 20:30
Pilates woensdagSpiegelzaalWekelijks op:woensdag09:00 - 10:00
Gym | groep 3-4-5 SporthalWekelijks op:woensdag16:30 - 17:30
Gym | groep 5-6-7-8 SporthalWekelijks op:woensdag17:30 - 18:30
Dans | 10-14 jaar SpiegelzaalWekelijks op:donderdag18:30 - 19:30
Dans | 14 jaar en ouderSpiegelzaalWekelijks op:donderdag19:30 - 21:00
Gym | peuters / kleuters SporthalWekelijks op:zaterdag08:45 - 09:45
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van KDO Maasdijk.
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik KDO Maasdijk om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
Akkoord algemene voorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de algemene voorwaarden van KDO Maasdijk: Klik hier
 
Overige vragen
KDO Maasdijk mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
KDO Maasdijk mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking