Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
VoornaamVoorletters *
Geboortedatum * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
LidmaatschapCategorie*
Vragen
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik de Harddraverij Vereniging Santpoort om de jaarlijkse
contributie van € 20,- van bovenstaande IBAN-rekening af te schrijven.
Handtekening voor akkoord (vul je naam in)*
Gaarne uw naam hierboven invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
Opmerking