Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
GymMaandag OpstapselectieSporthal De BuitelsteeWekelijks op:maandag15:30 - 17:30
GymMaandag Voorselectie en wedstrijdselectieSporthal De BuitelsteeWekelijks op:maandag16:45 - 19:15
GymRecreanten Mini'sSporthal De BuitelsteeWekelijks op:donderdag16:00 - 17:00
GymRecreanten Turnen 1Sporthal De BuitelsteeWekelijks op:donderdag17:00 - 18:15
GymRecreanten Turnen 2Sporthal De BuitelsteeWekelijks op:donderdag18:15 - 19:30
GymWoensdag voorselectie en wedstrijdselectieSporthal De BuitelsteeWekelijks op:woensdag16:00 - 18:30
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
 
WEDSTRIJDGROEPEN
Ik ben geïnteresseerd in wedstrijdturnen en wil graag informatie over:
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik HMS Dinteloord om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
De contributie wordt 12 keer per jaar maandelijks geïncasseerd
Inschrijfgelden worden bij de eerste 1e incasso afgeschreven
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van HMS Dinteloord ontvangen*
HMS Dinteloord mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
HMS Dinteloord mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking