Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon*Mobiel
E-mail*
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
HockeyCategorie*
Scheidsnummer
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik HBR Hockey om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Bij opgave jeugdlid in te vullen door ouder / verzorger
Aspirant heeft eerder hockey beoefend
Naam van de vereniging(en)
Laatste team en klasse
Ouder/verzorger in bezit van een scheidsrechterskaart
Bereid zich in te zetten als /voor
- vrijwilliger bardienst
- organiseren van evenementen
- gastouder jeugd
- coach/manager
- scheidsrechter
- trainer
Ad-hoc ondersteuning
- juridisch
- fiscaal
- sponsoring
- anders
Opmerking