Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Geboorteplaats
Nationaliteit
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Vragen
Extra informatie
Telefoonnummer moeder
Telefoonnummer vader
In geval van nood kan de club bellen naar telefoonnummer
Hoe ben je bij RFC Haarlem terechtgekomen?
 
Lidmaatschapskeuze
Ik geef me op voor:
Ik ben student (alleen in combinatie met Spelend lid Rugby); Studentenkorting is €102
Stuur bij keuze studentlidmaatschap apart een scan van jouw studentenpas aan haarlemrfc@pr01.allunited.nl
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik RFC Haarlem om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie.
Per jaar betaal ik in
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingsverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
RFC Haarlem draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij RFC Haarlem te betrekken.
Onderstaand kun je alvast aangeven wat jij of je ouders leuk zouden vinden:
Bardienst
Bestuur
Helpen bij trainingen geven
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Wedstrijden fluiten
Anders, nl.
 
Activiteithistorie
Heb je al eerder Rugby gespeeld?
Naam vorige vereniging
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geef je aan kennis te hebben genomen van de statuten van RFC Haarlem op onze website.
 
Persoonsgegevens
Jouw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
Zie ook ons privacy statement op onze website.
*Ik ga hiermee akkoord
 
* zijn verplichte velden: invullen / aanvinken
Opmerking