Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN *
T.n.v. *
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Vragen
* = Verplicht veld
 
Ik ben opmerkzaam gemaakt op Haag Atletiek door
Familie, vrienden, bekenden
Leden van Haag Atletiek
Social media van Haag Atletiek
Hardloopwinkels
Publicaties in kranten, radio, tv
 
Mijn belangstelling gaat vooralsnog uit naar: (Let op: VERPLICHT één keuze aanvinken)
*
 
Akkoord automatische incasso
Hierbij machtig ik HAAG Atletiek om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven, andere verenigingsbijdragen.
*Plaats hier een vinkje voor akkoord automatische incasso.
Ik betaal mijn contributie in*termijnen
*Tenaamstelling rekeninghouder
 
Ooievaarspas
Ben je in het bezit van de gemeentelijke ooievaarspas, vul dan hieronder je pasnummer in:
Ooievaarspasnummer:
 
Vrijwilligers
HAAG Atletiek is een club die draait op vrijwilligers.
Samen proberen we het lidmaatschap van HAAG Atletiek zo leuk mogelijk te maken.
Wij vinden het belangrijk iedereen bij HAAG Atletiek te betrekken en de capaciteiten
van onze leden zoveel mogelijk te benutten.
 
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Communicatie (social media/verslaggever/website)
Sponsoring (werven/accountbeheer)
Jeugdbegeleiding
Jurylid
Bardienst
Anders, nl.
 
Atletiekhistorie
Ben je lid van een andere atletiekvereniging?*
Zo ja, welke vereniging
Zo ja, wil je dat je lidmaatschap dan wordt overgeschreven?
 
Kennis statuten
Door het plaatsen van het vinkje geef je aan kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van HAAG Atletiek.
Deze kun je vinden op de website van HAAG Atletiek onder Vereniging>>Lidmaatschap.
*Ja, ik heb er kennis van genomen.
 
Persoonsgegevens
De door jou verstrekte persoonsgegevens geven wij niet aan derden voor commercieel gebruik.
Indien dit wel gebeurt zal hier vooraf jouw toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden
die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
 
Medisch
Informeer je trainer bij gebruik van medicijnen of andere medische omstandigheden die voor sportbeoefening relevant zijn.
 
Aansprakelijkheid
HAAG Atletiek en haar trainers/vrijwilligers zijn niet aansprakeleijk voor persoonlijk letsel
opgelopen tijdens dfeelname aan de door haar georganiseerde activitei(en).
 
Tot slot
Na het versturen van dit ingevulde formulier ontvang je direct een ontvangstbevestiging per e-mail.
Daarin ontvang je bijzonderheden over het ingaan van je proefperiode.
 
Als je besluit geen lid te willen worden wordt je inschrijving
als proeflid ongedaan gemaakt en wordt je volledige inschrijfformulier vernietigd.
 
*Handtekening inschrijver
Hier je naam invullen. Deze wordt als handtekening beschouwd.
 
 
Toelichting bij het invullen van onderstaande ‘Privacy instellingen’ ledenadministratie AllUnited
Standaard staat het privacy niveau op “ingelogde bezoekers
Dit houdt in dat jouw lidmaatschapsgegevens alleen zichtbaar zijn voor ingelogde vrijwilligers die lid zijn van Haag Atletiek.
Als je GEEN lid bent van Haag atletiek, kun je deze gegevens dus nooit inzien.
Bij de vrijwilligers moet je denken aan bestuursleden, trainers, ledenadministratie en coördinatoren die bepaalde lidmaatschapsgegeven moeten kunnen raadplegen om hun taak/functie binnen Haag Atletiek uit te voeren en de vereniging draaiende te houden.
Deze functionarissen kunnen alleen bij dat deel van de lidmaatschapsgegevens die relevant zijn voor hun functie/taak. Hiervoor zijn ze gemachtigd door het bestuur en voor het inzien gebruiken ze een wachtwoord.
Het bestuur verzoekt je dringend om de hieronder beschreven standaardinstellingen NIET te wijzigen.
Verder verzoeken wij je om de ‘Overige privacy instellingen’ hieronder ook NIET aan te vinken.
Voor een optimale communicatie naar de leden en het lidmaatschap van de Atletiekunie is het kunnen beschikken over geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en adres, noodzakelijk.
Als je hier vragen over hebt, kun je die stellen aan de ledenadministratie, ledenadministratie@haagatletiek.nl
Na acceptatie door de ledenadministratie kun je jouw relatiegegevens inzien/wijzigen via: www.haagatletiek.nl >> Vereniging >> Inloggen persoonlijke gegevens.
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Privacy statement
*
Gelezen en akkoord
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking