Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
GymDames 13 jaar e.o. (woe)WilhelminaWekelijks op:woensdag18:30 - 19:30
GymDames BlijFit (woe avond)WilhelminaWekelijks op:woensdag19:30 - 20:30
GymDames BlijFit (woe ochtend)WilhelminaWekelijks op:woensdag08:30 - 09:30
GymHeren trimgroepWilhelminaWekelijks op:maandag21:00 - 22:00
GymJongens 12 jaar e.o. (do)WilhelminaWekelijks op:donderdag19:30 - 20:30
GymJongens en meisjes 4/5/6 jaar (ma)Noordbroek 2Wekelijks op:maandag16:30 - 17:30
GymJongens en meisjes 4/5/6 jaar (woe)Noordbroek 2Wekelijks op:woensdag14:45 - 15:45
GymJongens t/m 11 jaar (do)WilhelminaWekelijks op:donderdag17:30 - 18:30
GymMeisjes 7 jaar (zat)Noordbroek 1Wekelijks op:woensdag09:00 - 10:00
GymMeisjes 8 jaar (zat)Noordbroek 1Wekelijks op:woensdag10:00 - 11:00
GymMeisjes 8/12 jaar (woe)WilhelminaWekelijks op:woensdag17:30 - 18:30
GymOuder en kind (ma)Noordbroek 2Wekelijks op:maandag15:45 - 16:30
GymPeuter/kleuter 3/4 jaar (woe)Noordbroek 2Wekelijks op:woensdag13:45 - 14:45
GymSpringgroep jeugd (woe)Noordbroek 2Wekelijks op:woensdag17:00 - 19:00
GymYoga (ma)WilhelminaWekelijks op:maandag19:00 - 20:00
GymYoga (ma)WilhelminaWekelijks op:maandag20:00 - 21:00
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip.
- Uw inschrijving is pas definitief na bevestiging van Gymvereniging Wierden.
 
Datum van toetreding
*
Datum van toetreding invullen, dd-mm-yyyy
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Gymvereniging Wierden om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Gymvereniging Wierden: Klik hier
 
Persoonsgegevens
* Gymvereniging Wierden mag mijn NAW gegevens, e-mail en of tel. nr delen met andere leden/ouders*
* Gymvereniging Wierden mag mijn naam, foto's en of video's plaatsen in kranten, folders, brochures en flyermateriaal van de vereniging of op social media*
 
N.B. Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen
en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op uw toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
 
Overige vragen
* U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking