Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
GymGroep 1 & 2 & 3Sporthal t ZandmeerWekelijks op:donderdag17:00 - 18:00
GymGroep 4 & 5 & 6Sporthal t ZandmeerWekelijks op:donderdag18:00 - 19:00
GymGroep 7 en 8Sporthal t ZandmeerWekelijks op:vrijdag18:00 - 18:45
GymDamesconditieSporthal t ZandmeerWekelijks op:woensdag10:30 - 11:30
GymOuder en peutergymSporthal t ZandmeerWekelijks op:woensdag09:00 - 10:00
GymGym voortgezet onderwijsSporthal t ZandmeerWekelijks op:vrijdag19:45 - 20:30
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Christelijke Gymnastiek Vereniging TDG om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Christelijke Gymnastiek Vereniging TDG: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Christelijke Gymnastiek Vereniging TDG mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
Christelijke Gymnastiek Vereniging TDG mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking