Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Gym tarief 30,00AerobicGymzaalWekelijks op:maandag20:00 - 21:00
Gym tarief 25,00Aspirant meidenGymzaalWekelijks op:dinsdag20:00 - 21:00
Gym tarief 30,00BootcampGymzaalWekelijks op:woensdag19:30 - 20:30
Gym tarief 30,00DamesGymzaalWekelijks op:woensdag09:00 - 10:00
Gym tarief 22,50Jongens 1GymzaalWekelijks op:vrijdag15:30 - 16:15
Gym tarief 22,50Jongens 2GymzaalWekelijks op:vrijdag16:15 - 17:00
Gym tarief 22,50KleutersGymzaalWekelijks op:maandag16:00 - 16:45
Gym tarief 22,50Meisjes 1GymzaalWekelijks op:maandag17:30 - 18:15
Gym tarief 22,50Meisjes 2GymzaalWekelijks op:dinsdag18:30 - 19:15
Gym tarief 22,50PeutersGymzaalWekelijks op:maandag15:15 - 16:00
Gym tarief 25,00Streetdance 1GymzaalWekelijks op:woensdag17:30 - 18:15
Gym tarief 25,00Streetdance 2GymzaalWekelijks op:woensdag18:15 - 19:00
Gym tarief 25,00Streetdance 3Wekelijks op:woensdag19:00 - 19:45
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van Sparta Streefkerk
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Sparta Streefkerk om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Sparta Streefkerk: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met vereniginsinformatie van Sparta Streefkerk ontvangen*
Sparta Streefkerk mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
Sparta Streefkerk mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking