Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
GymTT turntraining 5De Muiter09:00 - 10:00
GymTT turntraining 8/VODe Muiter10:00 - 11:00
KleuterGymKleutergymDe Muiter11:00 - 11:45
GymTT turntraining 3/4De Muiter12:00 - 13:00
GymTT turntraining 6 De Muiter13:00 - 14:00
GymTT turntraining 7De Muiter14:00 - 15:00
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van Gymnastiekver. Oefening Staalt Spieren
 
Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van Gymnastiekver. Oefening Staalt Spieren ontvangen*
Gymnastiekver. Oefening Staalt Spieren mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
Gymnastiekver. Oefening Staalt Spieren mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking