Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
KleuterGymKleutergymDe Muiter14:30 - 15:15
GymTT turntraining 3/4De Muiter15:30 - 16:30
GymTT turntraining 5/6De Muiter16:30 - 17:30
GymTT turntraining 7/8+De Muiter17:30 - 18:30
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van Gymnastiekver. Oefening Staalt Spieren
 
Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van Gymnastiekver. Oefening Staalt Spieren ontvangen*
Gymnastiekver. Oefening Staalt Spieren mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
Gymnastiekver. Oefening Staalt Spieren mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking