Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
GymAcro donderdagParklaanWekelijks op:donderdag18:00 - 19:30
GymBovenbouw maandagParklaanWekelijks op:maandag18:00 - 19:30
GymBovenbouw woensdagParklaanWekelijks op:woensdag17:30 - 19:00
GymGymfitParklaanWekelijks op:donderdag17:00 - 18:00
GymMiddenbouw maandagParklaanWekelijks op:maandag16:15 - 17:45
GymMiddenbouw woensdagParklaanWekelijks op:woensdag15:00 - 16:30
GymOnderbouw 1 maandagParklaanWekelijks op:maandag14:15 - 15:15
GymOnderbouw 2 maandagParklaanWekelijks op:maandag15:15 - 16:45
GymOnderbouw 2 woensdagParklaanWekelijks op:woensdag16:15 - 17:45
Peuters/KleutersPeuters & KleutersParklaanWekelijks op:woensdag14:15 - 15:00
GymTrimgroepParklaanWekelijks op:woensdag19:00 - 20:00
GymYogaParklaanWekelijks op:woensdag20:00 - 21:00
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van GV Maas
- U ontvangt een bevestiging van proeflessen. Pas na het volgen van de proeflessen innen wij de contributie.
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik GV Maas om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van GV Maas: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
GV Maas mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
GV Maas mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking