Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Kleuters (4-5 jaar) - Vrijdag - WynwizerZuiderburenWekelijks op:vrijdag16:00 - 17:00
Peuters (2,5 -4 jaar) - Vrijdag - WynwizerZuiderburenWekelijks op:vrijdag15:00 - 16:00
R+S (10 jr e.o.) - Vrijdag - CamminghaburenGalemastinsWekelijks op:vrijdag18:30 - 20:30
Recreatie (5-7 jaar) - Vrijdag -WynwizerZuiderburenWekelijks op:vrijdag17:00 - 18:00
Recreatie (8-12 jaar)-Vrijdag - CamminghaburenGalemastinsWekelijks op:vrijdag17:30 - 18:30VOL (je schrijft je in voor de wachtlijst)
Recreatie (10 jaar e.o)- Dond 17.30 uur- WynwizerZuiderburenWekelijks op:donderdag17:30 - 18:30
Recreatie (10 jaar e.o)- Woensdag - CamminghaburenKingmastateWekelijks op:woensdag17:00 - 18:00VOL (je schrijft je in voor de wachtlijst)
Recreatie (6-8 jaar) Woensdag - CamminghaburenKingmastateWekelijks op:woensdag15:00 - 16:00
Recreatie (6-8 jaar) - Dond 15.30 uur - WynwizerZuiderburenWekelijks op:donderdag15:30 - 16:30
Recreatie (8-10 jaar)- Woensdag - CamminghaburenKingmastateWekelijks op:woensdag16:00 - 17:00
Recreatie (9-10 jaar) - Donderdag - WynwizerZuiderburenWekelijks op:donderdag16:30 - 17:30
Selectie Jeugd Zuiderburen-dinsdagZuiderburenWekelijks op:dinsdag16:45 - 18:45
Springen beginners - Dinsdag - CamminghaburenKingmastateWekelijks op:dinsdag18:45 - 19:45VOL (je schrijft je in voor de wachtlijst)
Volleybal - Dinsdag - CamminghaburenGalemastinsWekelijks op:dinsdag20:00 - 21:30
Volleybal - Woensdag - CamminghaburenGalemastinsWekelijks op:woensdag19:30 - 21:00
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van GV Leeuwarden
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik GV Leeuwarden om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van GV Leeuwarden: Klik hier
 
Overige vragen
GV Leeuwarden mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
GV Leeuwarden mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking