Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
AerobicsAerobicsCouburgWekelijks op:woensdag20:00 - 21:00
GymRecreatie Turnen 5-6 jaarCouburgWekelijks op:woensdag17:00 - 18:00
GymRecreatief Turnen 7-8 jaarCouburgWekelijks op:donderdag17:30 - 18:30
GymRecreatief turnen 8 jaar en ouderCouburgWekelijks op:donderdag18:45 - 20:00
VolleybalVolleybalCouburgWekelijks op:donderdag19:30 - 21:00
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik GV Koudekerke om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de periodieke contributie.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtiging verstrekking.
*Handtekening speler/ouder/verzorger
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van GV Koudekerke
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van GV Koudekerke: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
GV Koudekerke mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
GV Koudekerke mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking