Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Lessen
KiesLes typeLesdag(en)Tijdstip
AerobicsAerobics Ingriddinsdag19:30 - 20:30
Ouder/Kind + KleuterOuder en kindgymwoensdag13:00 - 13:45
Ouder/Kind + KleuterGym - Groep 1 & 2woensdag14:15 - 15:00
GymGym 1 - Groep 3 & 4woensdag15:00 - 15:45
GymGym 2 - Groep 5 & 6woensdag15:45 - 16:30
GymGym 3 - Groep 7 & 8woensdag16:30 - 17:15
FreerunningFreerunningwoensdag17:15 - 18:00
AerobicsAerobics Marjadonderdag08:30 - 09:30
TurnenTurnen recreatiezaterdag08:30 - 10:00
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van G en A Rolde
- U ontvangt een bevestiging van proeflessen of wachtlijst. Pas na het volgen van de proeflessen innen wij de contributie.
 
WEDSTRIJDGROEPEN
Ik ben geïnteresseerd in wedstrijdturnen en wil graag informatie over:
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik G en A Rolde om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van G en A Rolde: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van G en A Rolde ontvangen*
G en A Rolde mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
G en A Rolde mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Automatische incasso machtiging
Bekijk machtiging
IBAN nr. *BIC
*
Datum van ondertekening
Plaats van ondertekening
Onderteken contract
- Upload hiervoor of je digitale ondertekening in jpg format (bij "bestand kiezen") of
- onderteken de machtiging met je muis in het blok hieronder

Opmerking