Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
IBAN nr.
T.n.v.
Lessen
KiesLes typeLesFrequentiedag(en)Tijdstip
GymnastiekKleutergymnastiekWekelijks op:maandag16:00 - 17:00VOL (je schrijft je in voor de wachtlijst)
GymnastiekTurnen jongens les 1Wekelijks op:maandag17:00 - 18:00
GymnastiekTurnen meisjes les 1Wekelijks op:vrijdag17:00 - 18:00VOL (je schrijft je in voor de wachtlijst)
Vragen
- U krijgt eerst 2 proeflessen. Pas na het volgen van de proeflessen innen wij de contributie.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van DOS Vreeland.
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik DOS Vreeland om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van DOS Vreeland: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
DOS Vreeland mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking