Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
FreerunnenFree runnen - dinsdag-16.00LindehoeveWekelijks op:dinsdag16:00 - 17:00
FreerunnenFree runnen - dindag-18.00LindehoeveWekelijks op:dinsdag18:00 - 19:00
FreerunnenFree runnen - dindsdag-17.00LindehoeveWekelijks op:dinsdag17:00 - 18:00
Ouder/KindGym ouder/kind - 1½ - 2½ jaar - woensdag -9.00GorzenWekelijks op:woensdag09:00 - 10:00
Ouder/KindGym ouder/kind - 2½ - 4 jaar - woensdag-10.00GorzenWekelijks op:woensdag10:00 - 11:00
TurnenToestelturnen dames - donderdag-20.00BoogerdWekelijks op:donderdag20:00 - 21:30
Trimmen/ConditieTrim dames - donderdag-19.00BoogerdWekelijks op:dinsdag18:30 - 19:30
TurnenTurnen recreanten groep 1 - donderdag 15:30BoogerdWekelijks op:donderdag15:30 - 16:30
TurnenTurnen recreanten groep 1 - maandag 15:30BoogerdWekelijks op:maandag15:30 - 16:30
TurnenTurnen recreanten groep 2 - donderdag 16:30BoogerdWekelijks op:donderdag16:30 - 17:30
TurnenTurnen recreanten groep 2 - maandag 16:30BoogerdWekelijks op:maandag16:30 - 17:30
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van De Turnkring
- U ontvangt een bevestiging van proeflessen of wachtlijst. Pas na het volgen van de proeflessen innen wij de contributie.
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik De Turnkring om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord Huishoudelijk Reglement
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van De Turnkring: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van De Turnkring ontvangen*
De Turnkring mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
De Turnkring mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking