Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
FreerunnenFreerunnen - groep 1BoogerdWekelijks op:dinsdag16:00 - 17:00
FreerunnenFreerunnen - groep 2BoogerdWekelijks op:dinsdag17:00 - 18:00
FreerunnenFreerunnen - groep 3BoogerdWekelijks op:dinsdag18:00 - 19:00
Ouder/KindGym ouder/kind - 1½ - 2½ jaar BoogerdWekelijks op:woensdag09:00 - 10:00
Ouder/KindGym ouder/kind - 2½ - 4 jaar - groep 1BoogerdWekelijks op:woensdag10:00 - 11:00
Ouder/KindGym ouder/kind - 2½ - 4 jaar - groep 2BoogerdWekelijks op:woensdag11:00 - 12:00
TurnenKleutersBoogerdWekelijks op:woensdag13:30 - 14:30
TurnenRecreanten 1BoogerdWekelijks op:dinsdag16:00 - 17:00
TurnenRecreanten 3BoogerdWekelijks op:dinsdag18:00 - 19:00
TurnenRecreanten 4BoogerdWekelijks op:dinsdag19:00 - 20:00
TurnenRecreanten-6/7BoogerdWekelijks op:maandag17:00 - 18:00
TurnenRecreanten2BoogerdWekelijks op:dinsdag17:00 - 18:00
TurnenRecreanten7/8BoogerdWekelijks op:maandag18:00 - 19:00
TurnenToestelturnen dames BoogerdWekelijks op:donderdag20:00 - 21:30
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van De Turnkring
- Pas na het volgen van de proeflessen innen wij de contributie.
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik De Turnkring om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord Huishoudelijk Reglement
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van De Turnkring: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
De Turnkring mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor de website, social media en trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking