Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik De Loper om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Graag je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
De Loper is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het verenigingsleven nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
Ben jij bereid om je vrijwillig in te zetten voor onze vereniging?
Houd onze nieuwsbrief in de gaten. Daar vind je de meest actuele informatie over de activiteiten die we doen en oproepen voor vrijwilligers.
Heb je een idee of wil je wat organiseren? Neem dan contact op met het bestuur : bestuur@ikbendeloper.nl
 
Kennis statuten en algemene voorwaarden
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geef je aan kennis te hebben genomen van de statuten en algemene voorwaarden van De Loper.
De statuten worden op aanvraag verstrekt.
 
Persoonsgegevens
Je gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking