Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon*Mobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.*
T.n.v.
Vragen
Ik heb belangstelling voor:
*
Pas na het volgen van de proeflessen innen wij de contributie.
Vrijwilligerstaken
*
 
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik C.G.V. Urk om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord Lidmaatschap
*Ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van C.G.V. Urk: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik ga akkoord met het Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
C.G.V. Urk mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
C.G.V. Urk mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een bestuursfunctie*
Opmerking