Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.*
T.n.v.
Vragen
Contributie betaling (* = verplicht veld)
Per kwartaal
Per jaar
 
Soort lidmaatschap
Maak hier uw keuze voor het soort lidmaatschap*
 
Welke groep of trainer
Meldt zich aan voor de groep van*
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Atletiekvereniging Climax om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven
wegens de verschuldigde contributie, alsmede het inschrijfgeld en/of eventuele kosten voor een wedstrijdlicentie en/of eventuele inschrijfgelden voor wedstrijden.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
 
Handtekening atleet/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
Klik HIER voor onze privacy-verklaring op de website.
*Ik ga hiermee akkoord
 
Inschrijfgeld voor wedstrijden (geldt alleen voor de baanatletiek)
Als u/uw kind aan wedstrijden gaat meedoen betaalt u meestal bij inschrijving het inschrijfgeld. Bij een aantal wedstrijden, zoals bijv. de competitie- en de stedenwedstrijden, wordt het inschrijfgeld
voorgeschoten door Climax.
De penningmeester zal deze gelden, net als de contributiebetalingen, m.b.v. de afgegeven machtiging tot automatische incasso van uw bankrekening afschrijven.
Als u het niet eens bent met een afschrijving dan kunt u deze, het liefst na overleg met de penningmeester, laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 56 dagen na afschrijving contact op met uw bank.
 
Vrijwilligerswerk
Tevens heb ik ervan kennisgenomen dat ik als lid van de vereniging, of als ouder/verzorger van bovenstaand jeugdlid, kan worden gevraagd ‘vrijwilligerswerk’ binnen de vereniging te verrichten.
 
Ontvangstbevestiging
U ontvangt binnen een paar minuten een bevestigingsmail. Neem contact op met de ledenadministratie als dit niet het geval is.
Opmerking