Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
CricketCategorie*
Cricketervaring
Contracten
KiesContracttype
Donateur
Vriend van
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Cricket Club Bloemendaal om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Privacy
Hiermee vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van de voornaam en achternaam bij het team op de website.
Daarnaast willen wij graag foto's van wedstrijden en events waar u mogelijk op staat, plaatsen op onze website en social media kanalen.
Ook hiervoor vragen wij uw toestemming.
Toestemming privacy
*
*
 
In geval van minderjarig lid:
Email adres ouder 1
Email adres ouder 2
Mobiel nummer ouder 1
Mobiel nummer ouder 2
 
Alleen invullen bij aanmelding minderjarige; cricket ervaring ouder?
Nooit gecricket
Speelt zelf cricket
Heeft vroeger cricket gespeeld
Wil graag meedoen met social cricket
 
Vrijwilligerstaken
We zijn een kleine club en kunnen elke hulp gebruiken, wij vernemen graag van u op welk terrein u ons zou willen helpen.
Een jeugdteam managen
Een jeugdteam coachen
Umpire zijn bij eigen team
Scoorder zijn bij eigen team
Scoorder zijn bij eerste team
Deelnemen in de activiteitencommissie
Deelnemen/bijdragen in de sponsorcommissie
Deelnemen/bijdragen in de onderhoudscommissie
Zitting nemen in het bestuur
Helpen bij lunches senior teams
Achter de bar staan
Opmerking