Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.
Vragen
Les inschrijving
Selectie Turnen Dames (svp aanvinken)
 
Graag hieronder aangeven hoeveel uur per week uw dochter gaat trainen
 
Bijzonderheden
Geef hieronder eventuele bijzonderheden aan, zoals allergieƫn
 
Privacyverklaring
Door ondertekening geeft u aan kennis te hebben genomen van het Huishoudelijk Reglement en de Privacyverklaring.
*Ik ga hiermee akkoord.
 
Gebruik beeldmateriaal
Geeft u toestemming voor het verwerken van beeldmateriaal van uw zoon / dochter via zowel de analoge als de digitale kanalen
van Sportvereniging Bato Haarlem conform artikel 3.4 van de Privacyverklaring?
Ja
Nee
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Bato Haarlem om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
 
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
*
 
VOMAR
Als u in het bezit bent van een VOMAR klantenkaart, kunt u d.m.v. het invullen van uw naam en kaartnummer de vereniging sponsoren;
de VOMAR sponsort de vereniging met een klein percentage van uw aankoopbedrag.
Naam kaarthouder
Kaartnummer
Opmerking