Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail*
IBAN nr.*
T.n.v.
Vragen
Proefles (svp aanvinken wanneer het om een proefles gaat. Indien dit om een definitieve inschrijving gaat dan kunt u deze vraag overslaan en verder gaan naar Les inschrijving)
JA
 
Les inschrijving
Geef hieronder aan voor welke les u uw zoon/dochter wilt aanmelden/inschrijven
Lesdag*
Lestijd*
Locatie*
 
Bijzonderheden
Geef hieronder eventuele bijzonderheden aan, zoals allergieŽn
 
Privacyverklaring
Door ondertekening geeft u aan kennis te hebben genomen van het Huishoudelijk Reglement en de Privacyverklaring.
*Ik ga hiermee akkoord.
 
Gebruik beeldmateriaal
Geeft u toestemming voor het verwerken van beeldmateriaal van uw zoon / dochter via zowel de analoge als de digitale kanalen van Sportvereniging Bato Haarlem conform artikel 3.4 van de Privacyverklaring?
Ja
Nee
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Bato Haarlem om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
*Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
 
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
*
 
Jeugd Sport Fonds (svp aanvinken indien de contributie niet door u wordt betaalt, maar door JSFC)
 
Nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief van BATO Haarlem ontvangen?
 
VOMARAls u in het bezit bent van een VOMAR klantenkaart, kunt u d.m.v. het invullen van uw naam en kaartnummer de vereniging sponsoren; de VOMAR sponsort de vereniging met een klein percentage van uw aankoopbedrag.
Naam kaarthouder
Kaartnummer
Opmerking