Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
AVTCategorie*
NTBCategorie*
ZwemmenCategorie*
WandelbondCategorie*
Vragen
Akkoordverklaring
Met het versturen van het formulier ga ik akkoord met de incasso van de contributie door AV Triathlon
voor zover van toepassing en zoals weergegeven op onze website (https://avtriathlon.nl/over-ons/contributie) en met het verrichten
van vrijwilligerstaken voor AV Triathlon (https://avtriathlon.nl).
Opmerking