Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail*
IBAN nr.*
T.n.v.
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik AV Sparta om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te
sturen om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens
de maandelijkse contributie en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
*Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn
met bovenstaande machtigingverstrekking.
Graag je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.*
 
Vrijwilligers
AV Sparta is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de vereniging te betrekken.
We nemen binnenkort contact met je op om te zien wat jij/ je ouder(s) zou(den) willen doen.
Je kunt hieronder alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bardienst
Bestuur
Jureren.
Heb je al een jury opleiding gevolgd? Ja of Nee?
Administratie
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders zoals b.v. trainer, nl.
Vul eventueel een andere taak in die je wilt doen..
 
Atletiekhistorie
Was/ben je actief bij een andere atletiekvereniging?*
Naam vorige vereniging
Licentienummer indien bekend
Moet je lidmaatschap worden overgeschreven?*
Waar ken je Sparta van?
 
Privacybeleid
*Door het aanvinken van deze checkbox geef je aan
kennis te hebben genomen van het privacy beleid van AV Sparta.
 
Lidmaatschap
Ingangsdatum lidmaatschap - altijd de eerste dag van de gekozen maand: *
Soort lidmaatschap:*
Welke locatie wenst u, Locatie Den Haag(DH) of Locatie Voorburg(VB):*
 
Ooievaarspas
Maakt u gebruik van een Ooievaarspas? Geen of wel, maak uw keuze:*
Ooievaarspasnummer:
 
Korting op contributie
Geef je korting aan:*
0%: geen ooievaarspas, geen 2e kind onder 18 jaar, geen korting.
Gezinskorting 5% vanaf 2e kind onder 18 jaar.
Wel ooievaarspas 50% : 18 jaar en ouder of al 100% korting bij andere vereniging.
Ooievaarspas 100%: onder 18 en nog geen 100% korting bij andere vereniging.
Inschrijfgeld, Ä 12,00, altijd eigen rekening(ook voor ooievaarspashouders).
 
Medische gegevens
Eventuele medische gegevens waar een trainer rekening mee moet houden.
Opmerking