Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Vragen
Akkoord automatische incasso
* Hierbij machtig ik AV Daventria 1906 om de contributiebedragen via incasso-opdrachten van mijn bankrekening te incasseren.
(Als je niet akkoord gaat worden administratiekosten in rekening gebracht)
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening lid of ouder/verzorger *
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Gewenst lidmaatschap:
 
Vrijwilligers
AV Daventria 1906 is een vereniging die draait op de enthousiaste inzet van vrijwilligers.
We doen dan ook graag een beroep op jou en/of jouw ouders/verzorgers.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het fijn om iedereen bij onze vereniging te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Commissie, bestuur of ledenadministratie
Helpen bij wedstrijden of bij trainingen
PR of communicatie
Jeugdactiviteiten organiseren
Onderhoud baan/clubhuis
Ouderleider zijn bij de pupillen of junioren
 
Atletiekhistorie
Ben je ook actief bij een andere atletiekvereniging?
Naam andere (of vorige) vereniging
Zo ja, ik wil dat mijn lidmaatschap wordt overgeschreven
 
Kennis statuten
* Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten en het privacyreglement van onze vereniging.
De statuten en het privacyreglement worden op aanvraag verstrekt.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden (zoals de AtletiekUnie) die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
* Ik ga hiermee akkoord
Opmerking