Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters (incl. puntjes) *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon 1Telefoon 2
E-mail*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
LidmaatschapCategorie*
Vragen
Je kunt eventueel meerdere emailadressen opgeven door een ";" tussen de emailadressen te plaatsen
 
Toelichting keuzes lidmaatschap
Gewoon lid Gewone leden kunnen aan alle trainingen deelnemen en zijn tevens KNAU-lid met wedstrijd-licentie
Recreant Recreanten (alleen senioren en masters dus 18 jaar en ouder) hebben geen wedstrijdlicentie
Triathlonlid Triathlonleden leden kunnen aan alle trainingen deelnemen en zijn tevens NTB-lid met wedstrijd-licentie
 
Akkoord automatische incasso
* Hierbij machtig ik AV 1923 om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Atletiekhistorie
Bent u momenteel lid bij een andere atletiekvereniging?
Naam vorige vereniging
 
Kennis statuten en huishoudelijk reglement
* Ik heb kennis genomen van de statuten van AV 1923 en het huishoudelijk reglement.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken
zoals de Atletiekunie. Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
* Ik ga hiermee akkoord
Opmerking