Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon*Mobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
HockeyCategorie*
Scheidsnummer
Vragen
Zijn er reeds gezinsleden (en woonachtig op het zelfde adres) lid van AMHC?
Indien ja, graag aangeven wie.
*
Eerder lid van AMHC geweest? Zo ja, van wanneer tot wanneer*
Hockey ervaring? Zo ja, welk niveau en welke club?*
Ouders van jeugdleden worden geacht bardiensten te verrichten op zaterdag en te rijden voor uitwedstrijden.
De contributie kan uitsluitend per incassomachting voldaan worden.
De incasso vindt plaats in twee termijnen. Door inschrijving gaat u akkoord met dat de verschuldigde contributie automatisch wordt geincassseerd.
Voor jeugdleden s.v.p. ook het mailadres van de ouders opgeven in het vak mailadres gescheiden door ; en spatie
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Geef in het opmerkingenveld aan welke functie u wilt vervullen.
Vrijwillige coach?
Vrijwillige trainer?
Vrijwillige scheidsrechter?
Vrijwilliger andere functies?
 
Privacy verklaring/Statuten
Bij deze verklaar ik de statuten en privacy verklaring te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan
Hiermee geef ik toestemming voor het gebruik van bv foto's op de website en social media.
KNHB lidmaatschap
*

KNHB lidmaatschap

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij
de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).


Uw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging
en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging
is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht uw naam, geslacht, geboortedatum, adres,
telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat
je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de
ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens
verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.

Opmerking